Warning: Creating default object from empty value in /home/cepteki/public_html/components/com_sh404sef/shInit.php on line 57
Hakkımızda
Hakkımızda Yazdır
Cep telefonları ve cep bilgisayarları gibi taşınabilir cihazlar için java tabanlı iş ve oyun yazılımları üretmekte olan CeptekiDünya, sektörünün global olarak öncülüğünü yapan firmalardan birisidir. 
 
Firmanın kurucusu R.Noyan Culum'un bilgisayar programcılığı ile ilk tanışması 1984 yılında gerçekleşmiştir. 1984-1988 yılları arasında birçok oyun programı derleyen Culum, 1995 yılında ilk önemli yazılımı olan grafiksel menkul kıymet teknik analiz programını hazırlamıştır. 1997 yılında ise programcının 6 aylık çalışma dönemi sonucunda hazırladığı muhasebe programı 2 firma tarafından uygulamaya konulmuştur. İzleyen yılların bilgisayar yazılımcılığı sektörünün gelişme gösterdiği dönem olmasına karşın, programcımız bu yıllarda büyük ölçekli ticari kuruluşlarda üstlendiği mali denetçilik ve üst düzey yöneticilik görevleri nedeniyle bilgisayar programcılığı faaliyetlerine ara vererek kurumsallaşma alanında tecrübelerini geliştirme yolunu tercih etmiştir. 
 
Son olarak yürütmekte olduğu genel koordinatörlük görevi esnasında üretim birimlerini takip edebilmek amacıyla Perl dili altında bir sipariş takip programı hazırlamak suretiyle tekrar bilgisayar programlama dünyasına dönüş yapan Noyan Culum; bu son görevinden ayrıldıktan sonra, yeni gelişmekte olan cep telefonları ve cep bilgisayarları gibi taşınabilir araçların programlanması faaliyetlerinde yoğunlaşmıştır. 
 
CeptekiDünya Yazılım Hizmetleri firması, uzun yıllara dayanan bu kurumsal tecrübe ile programcılık bilgisinin bir sonucu olarak 2007 yılında üretim faaliyetine başlamıştır. 
 
Taşınabilir olmaları sebebiyle GSM telefonlar çok kısa bir süre içinde yaygınlaşarak günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline dönüştü. Önceleri sadece telefon görüşmelerini gerçekleştirmeye olanak sağlayan bu elektronik cihazlar, teknolojiye paralel olarak hızlı bir gelişim gösterdi ve birçok fonksiyonu üstlenmeyi başardı. Bugün bir cep telefonu artık sadece bir telefon değil, aynı zamanda; bir çalar saat, bir kronometre, bir telefon rehberi, bir ajanda, bir posta kutusu, bir radyo, bir mp3 çalar, bir fotoğraf makinesi, bir kamera, bir internet tarayıcısı ve bir oyun makinasıdır. Tüm bu özelliklerinin yanında GSM telefonlar hafıza, görüntü ve ses birimlerindeki gelişmeler neticesinde geçtiğimiz bir-iki sene içerisinde elektronik yazılım çalıştırma yeteneğine de kavuşmuş bulunmaktadır. Çeşitli programlama dillerinde yazılmış cep telefonu programları iş ve eğlence alanında birçok gereksinimimize cevap vermektedir. 
 
Cep telefonlarının geçtiğimiz kısa dönem içerisinde gösterdikleri yaygınlaşma oranı ve teknolojik gelişme hızı, gelecek dönemde de önemlerini artırarak sürdüreceklerini açıkça ortaya koymaktadır. Hızla gelişmekte olan ve global bir rekabet yaşanan cep telefonu yazılımları sektöründe faaliyet gösteren CeptekiDünya, sektöründe sahip olduğu global öncülük özelliğini hiçbir zaman kaybetmemek hedefindedir. 
 
Türkiye gerek bilgisayar programcılığının gelişmesi ve gerekse cep telefonlarının yaygınlaşması açısından dünyanın önde gelen ülkelerini yakından takip etmiştir. Son derece genç bir nüfusa sahip olan Türk halkı arasında yeni teknolojik cihazların kullanımı oldukça yaygındır. Bu durum teknolojik gelişimi takip edebilmek açısından üreticilere önemli bir avantaj sağlamaktadır. CeptekiDünya'nın sektörünün global öncülerinden birisi olarak, yeni gelişmekte olan cep telefonu yazılımı sektöründe Türk insanının yeni teknolojilere yatkınlık özelliğini yansıttığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu açıdan bakıldığında CeptekiDünya'nın ağır bir sorumluluk üstlendiği görülmektedir. CeptekiDünya yepyeni bir teknolojik sektörde, dünyanın en önde gelen yazılım firmalarına karşı rekabet yürütmektedir. 
 
CeptekiDünya firması rekabet içinde özellikle 2 noktaya önem vermektedir: üretim hızının ve ürün kalitesinin maksimizasyonu. Global ölçekte GSM telefonu teknolojisinin ne kadar hızlı geliştiği göz önüne alındığında, cep telefonu yazılımı sektöründe üretim hızının (ürün/sipariş teslim hızının) ne derece önemli olduğu kolayca anlaşılacaktır. Öte yandan, cep telefonlarının çok farklı varyasyonlarının bulunması ürün kalitesine ve test sürecine önem verilmesini zorunlu kılmaktadır. CeptekiDünya tüm faaliyetlerini makro bir üretim planı çerçevesinde yürütmek suretiyle, yazılım kalitesi ve üretim hızı problemlerini kontrol altında tutmaktadır. CeptekiDünya makro planının birinci önceliği kaliteli üretim yapan dinamik firma kimliğini korumak ve geliştirmektir. 
 
GSM telefonları ilk günden itibaren çeşitli oyunlar içermekte idi. İlk nesil telefonlarda yüklü oyunlar son derece basit iken, telefonların multimedia yeteneklerinin gelişmesi telefonlara yüklenen oyunların da gelişmesine sebep oldu. Günümüzde cep telefonları artık java tabanlı oyunları çalıştırabilir hale geldiler. Diğer bir deyişle, yeni nesil cep telefonları artık bilgisayar yazılımlarını işleyebilen akıllı makinelere dönüştüler. Cep telefonlarını bu özellikleri nedeniyle yeni nesil bilgisayarlar olarak değerlendirmek yanlış olmayacaktır. CeptekiDünya'nın bu bakış açısı firmayı iki ana kategoride ürün üretmeye yöneltmiştir: teknik uygulama yazılımları ve oyunlar. 
 
1. Uygulamalar: CeptekiDünya cep telefonları üzerinde çalışan çalışma hayatına ve öğrenime yönelik teknik yazılımlar hazırlamaktadır. CeptekiDünya'nın yeni nesil cep telefonlarına yönelik bu yaklaşımı firmaya kendi sektörünün global öncüsü niteliğini kazandırmaktadır. İş dünyası için hazırlanan sipariş takibi, evrak akış takibi, ofis programları ve cep kataloğu gibi yazılımlar ile öğrenim dünyasına yönelik periyodik cetvel, hesap makinesi ve sözlük gibi uygulamalar bu gruba örnek verilebilir. 
 
2. Oyunlar: Cep telefonlarının yazılım çalıştırma yeteneklerinin gelişmesindeki temel itici güç telefonlardaki oyunları geliştirme çabasıdır. Günümüzde halen cep telefonları üzerinde çalışan yazılımlar arasında en yaygını oyun yazılımlarıdır. CeptekiDünya son kullanıcılara ve aracı firmalara yönelik oyun yazılımları hazırlamaktadır. 
 

CeptekiDünya'nın vizyonu ve uzun dönemli stratejisi çerçevesinde, öncelikli faaliyet alanı, GSM telefonlar üzerinde çalışan oyun yazılımları geliştirmek olarak belirlenmiştir.

 

CeptekiDünya sektöründe en yüksek kalitede ürünleri üretmektedir. CeptekiDünya ürünleri dünyanın birçok ülkesinde tüketicilere sunulmaktadır. Ürünlerimizle ilgili bilgi edinmek için iletişim formumuzu kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.